Thứ hai, 22.03.2021 GMT+7

CHỨNG CHỈ VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN NĂM 2022

Tuyển sinh lớp Chứng chỉ Vật lý trị liệu - PHCN năm 2022 của Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên.


THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên thông báo chiêu sinh lớp Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Khóa 01 như sau:
I. Mục tiêu đào tạo:
a. Kiến thức
– Nêu được tầm quan trọng của Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.
– Trình bày được vai trò của Kỹ thuật viên trong Phục hồi chức năng
– Trình bày được Quá trình tàn tật và biện pháp phòng ngừa
– Trình bày được các phương pháp chăm sóc – phục hồi chức năng trong một số bệnh.
– Trình bày được tác dụng sinh lý và tác dụng điều trị của các phương thức vật lý
– Trình bày tiến trình điều trị theo trình tự.
– Trình bày đẩy đủ các nguyên nhân gây tai biến khi điều trị bằng các phương thức vật lý và cách phòng tránh.
b. Kỹ năng
– Thực hiện được các phương pháp vật lý vào điều trị.
– Có khả năng ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực hành lâm sàng trong điều trị bằng vật lý trị liệu – phục hồi chức năng.
c. Thái độ:
– Có tinh thần học tập tích cực, tham dự đầy đủ tất cả các buổi lý thuyết và thực hành trên lớp
– Có trách nhiệm trong việc đưa ra kế hoạch can thiệp Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cho người bệnh.
II. Đối tượng đăng kí: Các đối tượng có bằng Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc khối ngành sức khỏe
III. Thời gian đào tạo:03 tháng
IV. Học phí: 3.500.000 đồng/khóa.
Đường dẫn của bản tin này: http://ytethainguyen.vn/http://ytethainguyen.vn//chung-chi-vat-ly-tri-lieu-phcn-nam-2022-497.html
© Trường Trung Cấp Y Thái Nguyên - Tuyển sinh trung cấp yEmail: