Thứ tư, 20.01.2021 GMT+7

KHAI GIẢNG LỚP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN CÁC CẤP


📣Thông báo📣
Khai giảng lớp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên các cấp.
✅Thời gian: tháng 01/2021
✅Đối tượng:
--- Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III);
--- Giáo viên THPT: Giáo viên hạng I, giáo viên hạng II, giáo viên hạng III.
--- Giáo viên THCS: Giáo viên hạng I, giáo viên hạng II, giáo viên hạng III.
--- Giáo viên Tiểu học: Giáo viên hạng II, giáo viên hạng III, giáo viên hạng IV.
--- Giáo viên Mầm non: : Giáo viên hạng II, giáo viên hạng III, giáo viên hạng IV.
✅Hồ sơ đăng ký:
+ Phiếu đăng ký học có xác nhận của cơ quan (theo mẫu của nhà trường)
+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất
+ Bản sao công chứng giấy khai sinh
+ 04 ảnh 3x4 mới chụp không quá 03 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 03 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh và được gửi kèm theo hs
Đường dẫn của bản tin này: http://ytethainguyen.vn/http://ytethainguyen.vn//khai-giang-lop-chung-chi-boi-duong-nghe-nghiep-cho-giao-vien-giang-vien-cac-cap-492.html
© Trường Trung Cấp Y Thái Nguyên - Tuyển sinh trung cấp yEmail: