Thứ bảy, 14.04.2018 GMT+7

ĐIỀU DƯỠNG


ĐIỀU DƯỠNG TC
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Ngành đào tạo:  Điều dưỡng  
- Mã ngành đào tạo: 5720301
- Chức danh khi tốt nghiệp: Điều dưỡng trung cấp
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 24 tháng )
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
I. Mô tả chương trình
   Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe được thiết kế để đào tạo người điều dưỡng, có kiến thức và kỹ năng về điều dưỡng ở trình độ trung cấp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân; hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
   Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; tin học, ngoại ngữ; giáo dục thể chất; giáo dục pháp luật; an ninh - quốc phòng; giải phẫu sinh lý; vi sinh –ký sinh trùng; dược lý; sức khoẻ - môi trường - vệ sinh – nâng cao sức khoẻ và hành vi con người; dinh dưỡng- tiết chế; đạo đức điều dưỡng; điều dưỡng cơ sở; Kỹ năng giao tiếp, Tâm lý và giáo dục sức khoẻ; y học cổ truyền; kiểm soát nhiễm khuẩn; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực; chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa; ngoại khoa, chăm sóc sức khoẻ trẻ em; phụ nữ, bà mẹ và gia đình. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.
   Học xong chương trình này, người học có đủ năng lực về kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập theo các qui chế tuyển dụng viên chức của Nhà nước. Người điều dưỡng sau khi tốt nghiệp có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng.
II. Mục tiêu đào tạo
    1. Mục tiêu chung:
   Đào tạo người điều dưỡng có kiến thức về kỹ năng chuyên ngành điều dưỡng ở trình độ trung cấp; có ý thức kỷ luật, trung  thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên; có sức khoẻ để thực hiện nhiêm vụ theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân; hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
    2. Mục tiêu cụ thể:
a. Kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
- Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.
- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.
- Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.
- Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
b. Kỹ năng
- Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
- Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
- Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
c. Thái độ
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Đường dẫn của bản tin này: http://ytethainguyen.vn/http://ytethainguyen.vn//dieu-duong-401.html
© Trường Trung Cấp Y Thái Nguyên - Tuyển sinh trung cấp yEmail: